13. Teknoloji Ödülleri Kimlere Verildi?

0
2234

Ülkemizde yeni teknoloji, yenilikçi ürün, veya süreç geliştirilmesini özendirmek amacıyla TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından oluşturulan Teknoloji Ödülleri’nin 13’üncüsü, düzenlenen törenle sahiplerine  verildi.

Bu yıl alınan başvurular arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda, finalde 8 kategoride 45 finalist proje yarıştı. 13. Teknoloji Ödülleri kapsamında finale kalan 45 projeden ödül alanları görüntülemek için lütfen tıklayın.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın onur konuğu ve konuşmacı olarak yer aldığı ödül töreninin açılış konuşmasını 13. Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı Esin Güral Argat yaptı.

Argat konuşmasında şu ifadelere değindi:

TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD olarak bundan 20 sene önce Teknoloji Ödülleri’ni oluştururken iki ana amacımız vardı: Teknoloji ve inovasyonun önemini değişmez bir gündem maddesi yapmak ve özel sektördeki başarı hikayelerini daha fazla görünür kılmak. Yıllar içerisinde ödüle gösterilen ilgiye, ödül kazanan firmalara ve projelere baktığımızda şunu rahatlıkla tespit edebiliyoruz:

Teknolojinin yarattığı katma değerin çok daha fazla farkında olan bir özel sektörümüz var. Kamu-özel sektör-sivil toplum işbirliğini yansıtan Teknoloji Ödülleri’nin, bu farkındalığa önemli katkılar sağladığını düşünüyoruz.

Tören, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın konuşmaları ile devam etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün iş hayatında ‘dijitalleşme’ vazgeçilmezdir. Teknoloji ve dijitalleşme, iş dünyasında devrim niteliğinde değişiklikler meydana getirecek. Sanayinin dijital dönüşüm sürecinde kendi üretmediğimiz teknolojileri kopyala-yapıştır yaklaşımı sürdürülebilir değildir. Değişimi yakalamak için hem dijital teknolojiyi üretim ekosistemine entegre etmeyi, hem de bu teknolojiyi ülkemizde geliştirmeyi hedeflemeliyiz.

Her yeniliğin çok çabuk eskidiği ve değişimin neredeyse tek değişmeyen şey olduğu günümüz dünyasında, ekonomik kalkınmanın lokomotifi yenilikçiliktir. Küresel düzende ‘bilgiye sahip olmak’ en değerli güçtür.

Eğitimi çekip aldığınızda, teknoloji-inovasyon-dijitalleşmeyi adeta aç-susuz bırakırsınız. Bilimsel eğitimle analitik, yaratıcı, yenilikçi, disiplinler arası düşünebilen bireylere her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Cesaret ve esaret arasında sadece bir harf fark vardır. Günümüzün dünyasında bilim ve teknolojide cesur adımlar atmazsak küresel rekabet çağında bunun sonu maalesef ekonomide esarettir.

Bu nedenle, bilim ve teknolojide ilerlemek, her şeyden önce bir milli menfaat meselesidir. Finale kalan ve kalmayan, ödül kazanacak olan ve olmayan tüm firmalarımız, Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde eşit derecede önemli role sahiptir. Sizlerin teknoloji atılımı için yaptığınız her yatırım, attığınız her adım ve almaya cesaret ettiğiniz her risk, bu güzel ülkenin teknoloji birikimini yukarı taşıyacak.


TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav şunları söyledi:

Teknoloji Ödülleri kapsayıcıdır: TÜBİTAK TTGV ve TÜSİAD teknoloji geliştirme alanında Türkiye’de sırasıyla kamuyu, kamu-özel sektör iş birliğini ve özel sektörü temsil etmektedir. Bu birliktelik içinde hem devletin kamu temsilcileri, hem sivil alanın özel temsilcileri bir araya gelmiş oluyor.

Teknoloji Ödülleri idealist vizyona sahiptir. Çünkü Teknoloji Ödülleri ulusal düzeyde bir yarışma olmakla birlikte, kuruluşlara ‘uluslararası rekabet gücü kazanımı’ motivasyonu sağlıyor. Teknoloji Ödül programı yenilikçi modeli sayesinde sürecin her aşamasında yer alan her kurum ve kuruluş için bir deneyim platformu işlevi görüyor.

Teknoloji Ödülleri Programı başvuru sürecinde uygulanan model nedeniyle başvuru sürecini tamamlayan fakat herhangi bir ödül kazanamayan kuruluşlar da bu süreçten fayda sağlıyor. Dolayısıyla bu kuruluşlar, yöntemli çalışma konusunda ileride yararlanabilecekleri değerli bir bilgi birikimi ve deneyim kazanmış oluyor.

Kazanan kuruluşlara ise sağladığı prestijin yanı sıra ödüllü ürünü ile ticari başarısını öne çıkarabilir, yükseltebilir, öncü bir kuruluş olarak yükleneceği misyonla, ülkemiz sanayindeki diğer kuruluşlara bilgi ve deneyim aktarma konumuna yükselir, ödül kuruluş çalışanlarının motivasyonlarını güçlendirir. Bu farklı kurgu ve yaklaşımıyla Teknoloji Ödülleri’ne katılan her kuruluş kazanır, ödül kazanan kuruluş bir adım öne çıkar. Katılan tüm kuruluşları tebrik ederim.


Törende söz alan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise şunları kaydetti.

Ülkemizin üç önemli kurumu tarafından organize edilen Teknoloji Ödülleri organizasyonunun, ülkemizi teknoloji üreten ülkeler ligine taşıyan kuruluşlarımızı ödüllendirdi. Firmalarımızın teknoloji üretme yarışı nasıl ki bu ödüllerle noktalanmayacaksa, TÜBİTAK olarak firmalarımıza destek olma misyonumuz da ülkemizin hedeflerine göre gelişerek devam edecektir. Günümüzün bilgi ekonomisine dayalı küresel rekabet ortamında, katma değeri yüksek daha yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştirmek zorunlu hale gelmiştir. Yenilik yeni bilgi üretim süreçleri içinde gerçekleşir; bu da hiç kuşku yok ki üniversitelerimiz, araştırma enstitü ve merkezlerimiz, sanayimiz tarafından yapılacak Ar-Ge çalışmalarına bağlıdır.

Doğası gereği belirsizlik içeren Ar-Ge çalışmalarının dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kamu tarafından desteklenmesi gerektiği açıktır. Özellikle sanayimizin Ar-Ge’ye kaynak ayırmasında önemli bir engel oluşturan bu belirsizlik riskini TÜBİTAK olarak sağladığımız desteklerle paylaşmaktayız. Uluslararası firmalarla rekabet edebilecek ürün ve teknolojileri geliştirebilmek için firmalarımızın, nitelikli insan, altyapı, kurumsallaşma ve işbirliğine gereksinimi vardır. TÜBİTAK’ın, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik olarak bilgi ekonomisine dönüşümünde sanayimize, üniversitelerimize ve bilim insanlarımıza her aşamada önemli katkılar sağlamaktadır. Ar-Ge ve yenilik kapasitenin etkin ve verimli kullanımı “çıktı ve başarı odaklı, kamu-üniversite-sanayi işbirliğine önem veren, yüksek teknoloji ve yüksek katma değeri hedefleyen” yeni destek mekanizma ve programlar geliştiriyoruz.

13. Teknoloji Ödülleri kapsamında finale kalan 45 projeden ödül alanlar:

 • Üniversite – Sanayi İş Birliği Kategorisi

Atık Biokütleler ile RDF Biokütlelerin Gazlaştırılması ve Yenilenebilir Temiz Enerji Üretimi / Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

 • Mikro Ölçekli Firma – Ürün Kategorisi

A-FOD / Argosai Teknoloji Anonim Şirketi

 • Mikro Ölçekli Firma – Ürün Kategorisi – Jüri Özel

Assistün Rehabilitasyon Sistemleri / lnteract Medikal Teknolojileri A.Ş.

 • Mikro Ölçekli Firma – Süreç Kategorisi

Tümörde Aktifleşen Hedefli Ön İlaç Geliştirme Çalışmaları / RS Araştırma Eğitim ve Danışmanlık İlaç Sanayi Ticaret A.Ş.

 • Küçük Ölçekli Firma – Ürün Kategorisi

RoboGait – Robot Sürüşlü Rehabilitasyon Sistemi / Bama Teknoloji Tıbbi Cihazlar Dan. Sağ. Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti.

 • Orta Ölçekli Firma – Ürün Kategorisi

TAP – Davranışsa! Analize Dayanan Yeni Nesil Oyun Tasarımı Optimizasyon Platformu / Triodor Araştırma Geliştirme Yazılım ve Bilişim Tic. Ltd. Şti.

 • Orta Ölçekli Firma – Süreç Kategorisi – Mansiyon

Akıllı Hava Kirliliği İzleme, Raporlama ve Etki Takip Alarm Sistemi / lnfoline Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.

 • Büyük Ölçekli Firma – Ürün Kategorisi

Ekin Patrol G2 / Ekin Teknoloji

 • Büyük Ölçekli Firma – Ürün Kategorisi – Jüri Özel

Acriva UD Trinova / VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi A.Ş.

 • Büyük Ölçekli Firma – Süreç Kategorisi

Atık Boya Geri Dönüşüm ve Geri Kullanım / Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 • Teknoloji Büyük Ödülü

HÜRKUŞ-A Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi / TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.